Jdi na obsah Jdi na menu
 


chov koní

Co je co v chovu koní

Plemenná kniha je spis, do kterého se zapisují údaje o každém chovném jedinci určitého plemene a o jejich potomcích. Při posuzování exteriéru ( vzhledu ) koní v rámci určitého plemene se koně předvádějí na ruce před posudkovou komisí, která posoudí na základě plemenných znaků, jestli bude, nebo nebude předváděný kůň do plemenné knihy zapsán.


Hřebčín je místo kde se soustřeďují a chovají plemenní hřebci - tzv. PEPINIEŘI, a vybrané klisny za účelem plemenitby. Uváženým výběrem rodičovských párů se v hřebčínech určité plemeno udržuje, případně zušlechťuje. Některá plemena jsou pojmenována podle původních hřebčínů, kde plemeno vzniklo.

Zakladatel plemene, nebo linie . V minulosti sehráli různí vynikající hřebci důležitou roli v chovu koní a poníků. Tito hřebci se postarali o přenos některých vlastností, které jsou charakteristické a nezbytné pro určité plemeno a stali se tak zakladateli plemen, kmenů nebo linií. Pepinieři se většinou označují jménem svého kmene ( tj.většinou jménem hřebce zakladatele ) a římskou číslicí.

Hříbata narozená z hřebčinských klisen po pepinierech zůstávají asi půl roku u matky a potom se oddělují a zařazují do stád hřebečků nebo klisniček. Projeví li se nějaké vady jsou z chovu vyřazena a prodána. Zůstávají jen bezvadná nadějná zvířata. Po výcviku k práci k tahu a pod sedlem nejlepší klisny doplní základní ( chovné ) stádo kisen v hřebčínech a nejlepší hřebečci jsou zařazováni jako plemeníci do hřebčinců.


Hřebčinec - má za úkol chovat plemenné hřebce a zásobovat jimi jednotlivé stanice hřebců, kam přivádějí chovatelé klisny k připuštění. Hřebci v hřebčincích pocházejí buď z hřebčínů nebo, od chovatelů.

Hříbárna - odchovávají hříbata až do doby, kdy je lze zařadit do chovu, nebo do výcviku.


Předvádění koně na ruce se používá pro hodnocení jeho exteriéru, aby bylo možno koně zapsat do určité plemenné knihy. Také při možném prodeji se kůň předvádí na ruce, aby si kupec prohlédl koně ze všech stran. Koně předvádíme i v případě že kulhá a veterinář tak hledá možnou příčinu. Cílem předvádění by mělo být ukázat koně co nejlépe a v plné kráse. Koně na ruce se předvádějí buď na ohlávce, nebo na uzdečce. Pokud použijeme uzdečku, je vhodné sejmout nánosník. Během předvádění nesmíme koně rušit v hubě a musíme mu nechat potřebnou volnost krku a hlavy. V kroku a klusu musíme koni umožnit nést hlavu a krk rovně v prodloužení jeho těla. Pokud mu to neumožníme, bude kůň křivý a jeho pohyb nebude zcela pravidelný. Konec vodítka nebo otěží drží předvádějící v levé ruce. Pokud kůň při předvádění příliš pospíchá, pomůže si předvádějící tak, že levou ruku na chvíli podrží před hlavou koně. Většina koní takto tempo zmírní. Při zastavení musí kůň stát pravidelně, rovně a hlavu drží v přirozené poloze. Při hodnocení exteriéru před komisí musí předvádějící postavit koně tak, aby byly vidět všechny jeho končetiny při pohledu z levé strany.

Rodokmen - Přehled předků určitého zvířete, zaznamenaný v plemenné knize

Rozmnožovací chov - produkuje užitková zvířata

Šlechtitelský chov, také kmenový - chov, v němž jsou používáni jen jedinci s nejlepším dědičným založením a jehož cílem je produkce chovných jedinců

Typ koně - užitkové zaměření určitého plemene

Hybrid - je kříženec mezi různými druhy, tedy mezi koněm a jeho příbuznými oslem, zebrou...

Plemeno - hospodářská zvířata stejného druhu a kmenového původu s typickými znaky a vlastnostmi, které se za stálých podmínek přenášejí na potomstvo.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář