Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parkur

Pár roků

1864 - první soutěž v Irsku
1900 - skákání se stalo olympijským sportem v Paříži
1912 - parkur se stal součástí olympijských herObecně

- Frederico Caprilli = zakladatel moderního skokového stylu
- může se zúčastnit nejméně 4-letý kůň, který absolvoval základní výcvik
- parkur je pod patronací FEI
- v parkuru nesmí bičík přesahovat 75cm
- barování koní = technika k donucení koně aby skákal výš a pozorněji, kdy při odskoku se zvedne vrchní tyč a kůň se praští - JE ZAKÁZANÉ!
- rozeskakování = skoky, ve kterých se rozhoduje mezi jezdci se stejným počtem bodů
- kolbiště = prostor, kde jsou postavené překážky a je to vlastně plocha, kde se soutěží
- opracoviště = prostor vedle kolbiště, kde je postavena jedna (obvykle šířko-výšková) překážka a mohou si ji zde jezdci projet nanečisto


Stupně parkuru

ZM 90 cm
Z (základní) 100 cm
ZL 110 cm
L (lehké) 120 cm
S (střední) 130 cm
ST (středně těžké) 140 cm
T (těžké) 150 cm
TT (vypisováno jako pohár národů) 160 cm


Parkurové soutěže

Clear-round Class
- nejjednodušší soutěž začátečníků
- výborný způsob jak uvést nezkušeného koně do jezdeckého sportu
- platí se jen malý poplatek
- pokud kůň skočí překážku špatně, může ji jet znovu a někteří organizátoři jsou ochotni i překážku snížit
- za čistě projetý parkur dostanete rozetu
Dvoukolová soutěž
- každý závodník projíždí stejnou dráhu, pokud parkur projede čistě, postupuje do rozeskakování
- rozeskakování se jede proti směru hodinových ručiček a zvítězí ten, kdo ho projede nejrychleji
Kartové skákání
- soutěž spočíná v překonání řady překážek, které jsou označené různými kartami a mají různé bodové ohodnocení
- jezdcovým úkolem je nasbírat co nejvíce bodů v pořadovaném čase a pořadí, které si jezdec může zvolit sám
Mini-maxi
- obsahuje řadu překážek s nejvyšší zdí
- překážky se postupně zvyšují, dokud nikdo není schopen zeď překonat

a další soutěže, o kterých dodám informace později.
soutěž do prvé chyby
bariérové skákání
štafetové skákání
minutové skákání
soutěž se stupňovanou obtížností
volba překážek
volba dráhy
stylové soutěže
jezdecký poker
alternativní překážky a žolík
derby
zrcadlové skákání


Penalizace

= "potrestani soutěžícího "
- penalizuje se podle dvou stupnic a tady je máte


STUPNICE "A"

1. neposlušnost 4 tr. body
2. neposlušnost vyloučení
2. neposlušnost v mezinárodních závodech 4 tr. body
3. neposlušnost v mezinárodních závodech vyloučení
poboření překážky 4 tr. body
dotyk jedné nebo více nohou vodníhladiny příkopu či lišty, která ohraničuje skok na straně doskoku 4 tr. body
pád jezdce nebo koně vyloučení
překročení přípustného času vyloučení
překročení stanovovaného času v základním parkuru, v 1. nebo 2. kole a v rozeskakování ne na čas 1 tr. bod za každé započaté 4 s
překročení stanovovaného času v rozeskakování na čas 1 tr. bod za každou započatou s


STUPNICE "C"

- chyby podle této tabulky jsou penalizovány v sekundách, které se připočítávají k času parkuru soutěžícího nebo jej vylučují
- v soutěžích podle této tabulky je určen pouze přípustný čas a né stanovený (2 min. pro méně a nebo přestě 600m a 3 min. pro délku víc než 600m)
1. neposlušnost bez penalizace
1. neposlušnost s pobořením překážky časová korekce 6 sekund
2. neposlušnost vyloučení
2. neposlušnost při národních soutěžích bez penalizace
2. neposlušnost s pobořením překážky v národních soutěžích časová korekce 6 sekund
3. neposlušnost při národních soutěžích vyloučení
poboření překážky, dotyk jedné nebo více nohou vodní hladiny vodního příkopu či lišty, kt. ohraničuje skok na straně doskoku 4 sekundy (3 sekundy pro dvoufázovéskákání, soutěž s postupným vylučováním a ve všech rozeskakováních, které jsou hodnoceny podle tabulky C)
1. pád jezdce nebo koně vyloučení
překročení přípustného času vyloučení
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář